Soutěž o iPhone X

Podrobná pravidla soutěže

Podmínky účasti v naší soutěži

  1. První podmínkou pro účast v soutěži o hodnotné ceny je vyplnění našeho registračního formuláře, který naleznete na našich stránkách www.luckyluciano.cz, kde po vyplnění povinných údajů a odeslání formuláře online jste registrováni. V registraci je potřeba sdělit Vaše jméno, příjmení, rok narození a Vaši emailovou adresou. Zadáním těchto údajů a odesláním formuláře vyjadřujete souhlas se zasíláním reklamních sdělení naší společnosti. Jedná se zejména o pravidelné zasílání denní nabídky poledního menu v naší restauraci, speciálních nabídek, pozvánek na jednotlivé námi pořádané akce a podobné nabídky související čistě s provozem naší restaurace, jakož i sdělení o mimořádných uzavírkách restaurace atp. My se naopak zavazujeme, že s Vašimi daty budeme zacházet v souladu s GDPR, že neposkytneme získané údaje třetím osobám, a že budou sloužit pouze pro naši vnitřní potřebu. Váš souhlas s používáním Vašich dat pro naše marketingové účely lze kdykoliv později odvolat, a my Vaše údaje z naší databáze trvale vyřadíme.

    Jako poděkování za Vaši důvěru a za poskytnuté údaje při Vaší registraci Vás rovnou odměníme. V období od 1.1.2019 do 31.3.2019 si u nás můžete k Vaší registraci jednou objednat 2+1 pizzu zdarma! Tedy si z našeho stálého lístku vyberete tři libovolné pizzy, a tu nejlevnější platíme my! Můžete si je sníst na místě, nebo vzít s sebou do krabice. A aby to bylo z naší strany fér, budete-li chtít, vyměníme Vám třetí pizzu i za dezert v dané nebo nižší ceně dle naší nabídky.

  2. Druhou podmínkou pro účast v soutěži je přihlášení účtenky do soutěže. Co to obnáší? Alespoň jednu návštěvu naší restaurace v období od 12.11.2018 do 15.12.2018, s minimální útratou 100Kč. Při placení obdržíte účtenku spolu s útržkem obsahujícím číselný kód. Na našich stránkách pak k Vaší registraci přiřadíte daný kód a vložíte svůj TIP na správnou odpověď na naši soutěžní otázku. Od této chvíle jste ve hře. Pro případ výhry si účtenku pečlivě uschovejte.

Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci a jejich blízcí. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že soutěž může být ze strany LuckyLuciano s.r.o. kdykoliv zastavena nebo zrušena a tato skutečnost není napadnutelná a vymahatelná soudní cestou.

Pravidla pro získání výhry:

1. cena – mobilní telefon iPhone X – Hlavní výhra

První cenu vyhrává ten, kdo kromě splnění podmínek účasti v naší soutěži tipne správnou odpověď na naši soutěžní otázku a nebo odhadne co nejpřesnější výsledek ze všech soutěžících. A protože hlavní výhra je jen jedna, v případě shody správných odpovědí u více soutěžících, nebo v případě shody rozdílu mezi správnou odpovědí a nejpřesnějším tipem, ať už to bude tip o stejný rozdíl vyšší nebo nižší, rozhoduje o výherci nejvyšší konečná útrata na účtence k níž byl přiřazen TIP na výsledek. V případě, že by se u soutěžících shodovala i útrata na účtence, hlavní cenu získá nakonec ten, komu byla vystavena účtenka dříve, rozhodne tedy starší datum a čas.

2. cena – večeře pro 4 osoby v hodnotě 2.000,- Kč

Ze všech správně přihlášených účtenek vylosuje výherce první ceny jednu účtenku, jejíž majitel získá možnost večeře pro 4 osoby v hodnotě 2.000,-Kč v dohodnutém termínu od 1.1.2019 do 31.3.2019.

Čím více účtenek přihlásíte, tím jsou vaše šance na výhru vyšší.

3. cena – večeře pro 2 osoby v hodnotě 1.000,- Kč

Ze všech evidovaných registrací vylosuje výherce první ceny jednu, jejíž majitel získá možnost večeře pro 2 osoby v hodnotě 1.000,-Kč v dohodnutém termínu od 1.1.2019 do 31.3.2019.

Máte tedy úplně stejnou šanci na výhru, když nás navštívíte alespoň jednou, jako naši pravidelní soutěžící hosté.

Informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Lucky Luciano s. r.o., IČ: 05518814 se sídlem Plavecká 1387, Jesenice, 252 42. (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:
Lucky Luciano s.r.o.
náměstí Generála Kutlvašra 590/6
140 00 Praha 4 – Nusle
soutez@luckyluciano.cz
777 835 098, 261 218 855

Kategorie osobních údajů a účel zpracování

Správce zpracovává údaje, které od vás získal z marketingových důvodů pro účast v soutěžích a zasílání marketingových nabídek, konkrétně:

Doba uchovávání údajů

Údaje potřebné k výkonu práv a povinností vyplývajících z obchodního vztahu mezi zákazníkem a správcem a uplatňování nároků z tohoto vztahu uchovává správce po dobu nezbytně nutnou.

Příjemci údajů

Příjemci osobních údajů jsou následující osoby nebo firmy:

Správce nepředá osobní údaje do země mimo EU nebo mezinárodní organizaci

Práva zákazníků

Z nařízení GDPR pro vás vyplývá právo

Zabezpečení osobních údajů

Správce přijal veškerá vhodná organizační a technická opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich změně či ztrátě a neoprávněnému zpracování, a to zejména

Lucky Luciano